Krepšelis

Darbo pirštinių standartai ir žymėjimai

Visos darbo pirštinės skirstomos į tris kategorijas pagal pavojų, nuo kurių jos apsaugo:

KategorijaAprašymas
I kategorijaApsaugo nuo minimalios rizikos veiksnių.
II kategorija
Apsaugo nuo vidutinės rizikos veiksnių, tokių kaip įpjovimai, trintis ar pradūrimai. 
III kategorija
Apsaugo nuo didžiausios rizikos veiksnių, pvz.: cheminių medžiagų.

  I kategorija: pirštinės, kurios apsaugo nuo minimalios rizikos. I kategorijos pirštinės atitinka EN 420:2003 standartą, kuris patvirtina, kad pirštinės nekenkia naudotojui ir yra patogios dėvėti. Tikrinamas pH ir chromo VI kiekis (įskaitant reikalavimus), vandens garų pralaidumas ir medžiagų sugeriamumas. Taip pat tikrinamas pirštinių dydis, pirštų lankstumas pirštinėse bei bendrieji informacijos reikalavimai, pažymėti ant pirštinių. 

  II kategorija: pirštinės, apsaugančios nuo vidutinės rizikos (įpjovimai, pradūrimai, trintis).Pirštinės atitinka Europos standartą EN 420:2003, nurodančiukaip pirštinės atlaikė pirštinių mechaninio pavojaus bandymą pagal EN 388:2016 ir kaip buvo gautas šis rezultatas. Kai kurios pirštinės apsaugo nuo specifinių pavojų, tokių kaip šalčio (EN 511:2006), tiesioginio karščio žemiau 100 °C (EN 407:2004) ir vandens (EN 374-2:2003). Veikimo lygis nurodomas didėjančia tvarka, o tai reiškia, kad 0 reiškia mažiausią apsaugą.Šie lygiai piktogramoje visada nurodomi ta pačia tvarka.

  III kategorija: apima rizikas, galinčias sukelti itin sunkias pasekmes, tokias kaip mirtis ar negrįžtama žala sveikatai, pvz cheminės medžiagos.Pirštinės atitinka Europos standartą EN 420:2003 ir yra pažymėtos veikimo lygiu, rodančiu, kaip gerai pirštinės atlaikė tam tikrą bandymą dėl kai kurių pavojų, pvz., tiesioginio karščio virš 100 °C (EN 407:2004) ir cheminės rizikos. (EN 16523-1:2015).


    PAGRINDINIAI PIRŠTINIŲ STANDARTAI 

    bendrieji pirštinių žymėjimai

    Šis standartas apibrėžia visoms apsauginėms pirštinėms taikomus aktualius bandymo metodus ir bendruosius projektavimo principus, gamybos reikalavimus, pirštinių medžiagos atsparumą vandens prasiskverbimui, nekenksmingumui, patogumui ir veiksmingumui. Taip pat apibrėžiami žymėjimo reikalavimai ir informacija, kurią privalo pateIkti gamintojas. 

    EN388 - Atsparumas mechaniniam poveikiui 

    EN 388 yra svarbiausias standartas, nustatantis nuo mechaninių pavojų apsaugančioms pirštinėms keliamus reikalavimus, taikomus bandymo metodus, žymėjimo reikalavimus ir gamintojo privalomą pateikti informaciją apie apsaugą nuo mechaninio pažeidimo, kurį gali sukelti dildymas, įpjovimas, plėšimas, pradūrimas ir, jei taikytina, smūgiai.

    pirštinių ženklinimo lentele

    Indeksų reikšmės:

    1. indeksas/skaičius - atsparumas trinčiai. 1 lygis - pats žemiausias, 4 lygis - pats aukščiausias.
    2 indeksas/skaičius - atsparumas prapjovimui ("COUPE" testas, atliekamas išbandant pirštinių medžiagią su besisukančiais ašmenimis). 1 lygis - pats žemiausias, 5 lygis - pats aukščiausias.
    3 indeksas/skaičius - atsparumas praplyšimui. 1 lygis - pats žemiausias, 4 lygis - pats aukščiausias.
    4 indeksas/skaičius - atsparumas pradūrimui. 1 lygis - pats žemiausias, 4 lygis - pats aukščiausias.
    5 indeksas/raidė - atsparumas prapjovimui (TDM testas - dar tikslesnis prapjovimo testas, atliekamas išbandant pirštinių medžiagą su tiesiais ašmenimis ir nustatant konkretų atsparumą Niutonais bei gramais). A lygis - pats žemiausias, F lygis - pats aukščiausias.

    A - apsauga nuo pradūrimo, esant nuo 2 iki 5 Niutonų jėgai (pirštinė veikiama ~204g svoriu).
    Tai - plonos ir lanksčios pirštinės, skirtos tokio pobūdžio darbams, kur nėra rizikos stipriai įsipjauti. Pavyzdžiui pakavimo, išpakavimo, prekių išskirstymo darbams sandėlyje.
    B - apsauga nuo pradūrimo, esant nuo 5 iki 10 Niutonų jėgai (pirštinė veikiama ~509g svoriu).
    Tai - plonos ir lanksčios pirštinės, skirtos tokio pobūdžio darbams, kur nėra rizikos stipriai įsipjauti. Pavyzdžiui pakavimo, išpakavimo, prekių išskirstymo darbams sandėlyje. 
    C - apsauga nuo pradūrimo, esant nuo 10 iki 15 Niutonų jėgai (pirštinė veikiama ~1020g svoriu). Šios kategorijos pirštinės apsaugo rankas nuo vidutinio lygio pavojaus įsipjauti. Tinkamiausios dirbant su aštriais metaliniais objektais, plastiko detalėmis ar panašiais objektais pramoninėje aplinkoje.
    D - apsauga nuo pradūrimo, esant nuo 15 iki 22 Niutonų jėgai (pirštinė veikiama ~1530g svoriu). Suteikia gana stiprią apsaugą nuo įsipjovimo. Geriausiai tinka darbui su metalu, stiklu, įrankiais ar mechanizmais, turinčiais aštrių kampų.
    E - apsauga nuo pradūrimo, esant nuo 22 iki 30 Niutonų jėgai (pirštinė veikiama ~2243g svoriu). Suteikia aukšto lygio apsaugą nuo įsipjovimo. Dažniausiai naudojamos tokioje darbo aplinkoje, kurioje daug mechanizmų ir įrankių, turinčių aštrius, smailius kampus ar detales.
    F - apsauga nuo pradūrimo, esant 30 Niutonų ir didesnei jėgai (pirštinė veikiama ~3059 g svoriu). Pati didžiausia galima apsauga nuo įsipjovimo. Tinkamiausios sunkiųjų metalų štampavimo pramonėje, metalo perdirbime, maisto perdirbime, darbui su medžio plaušiena ir popieriaus gamyba.

    6 indeksas/raidė - atsparumas smūginiam poveikiui. Pavyzdžiui, jei kas nors kristų ir trenktųsi į plaštakos išorinę dalį. "P" žymėjimas - testas praeitas ir tokio tipo apsauga yra pirštinėse. Jei jokio žymėjimo nėra, reiškia, kad pirštinės tokios apsaugos neturi.


    EN407- Atsparumas karščiui 

    Pirštinio karščio atsparumo lentele

    A- Atsparumas degumui (0-4). Tai pagrįsta laiku, per kurį pirštinių medžiaga vis dar dega arba švyti, net jei uždegimo šaltinis buvo pašalintas. Pirštinių siūlės turi atlaikyti mažiausiai 15 sekundžių.
    B– Apsauga nuo kontaktinio karščio (0-4). Tai pagrįsta temperatūra (nuo 100 °C iki 500 °C), kai pirštines dėvintis asmuo nejaučia karščio sukelto skausmomažiausiai 15 sekundžių. Pirštinė gali būti pažymėta tik 3 lygiu, jei veikimo lygis yra bent 3. Priešingu atveju maksimali apsauga nuo tiesioginio karščio išlieka 2 lygiu.
    C– Apsauga nuo konvekcinės šilumos (0-4). Tai pagrįsta laiku, per kurį pirštinė apsaugo naudotoją nuo konvekcinio karščio. Veikimo lygis nurodomas tik tuo atveju, jei atliekant degumo bandymą pirštinės buvo įvertintos 3 arba 4 lygiu.
    D– Apsauga nuo spinduliuojančios šilumos (0-4). Tai pagrįsta laiku, per kurį pirštinė gali apsaugoti naudotoją nuo karščio, kai dėvėtojas yra veikiamas spinduliuojamos šilumos. Veikimo lygis nurodomas tik tuo atveju, jei pirštinės degumo bandymo metu pasiekė 3 arba 4 lygį.
    E– Apsauga nuo nedidelių išlydyto metalo purslų (0-4). Išlydyto metalo purslų skaičius, įkaitinęs pirštinės mėginį iki nurodyto lygio. Veikimo lygis nurodomas tik tuo atveju, jei pirštinės degumo bandymo metu pasiekė 3 arba 4 lygį.
    F– Apsauga nuo didelių išlydyto metalo purslų (0-4). Išlydyto metalo kiekis, kuris pažeidė odą. Pirštinės bandymas neišlaikomas, jei prie pirštinės lieka prilipę metalo purslai arba pirštinė užsidega.

    Atitikimo lygiai
    1
    234
    A. Karščio liepsnos poveikis< 20 s
    < 10 s
    < 3 s
    < 2 s
    B. Kontaktinis karštis (kontaktinė temperatūra ir skausmo slenkstis >15 s)
    100ºC
    250ºC
    350ºC
    500ºC
    C. Konvekcinis karštis (karščio pralaidumo sulaikymas)
    > 4 s
    > 7 s
    > 10 s
    > 18 s
    D. Spinduliavimo karštis (karščio pralaidumo sulaikymas)
    > 7 s
    > 20 s
    > 50 s
    > 95 s
    E. Smulkūs išsilydžiusio metalo lašai (lašų skaičius)
    > 10 s
    > 15 s
    > 25 s
    > 35 s
    F. Didelis kiekis išsilydžiusio metalo lašų (masė)
    30 g
    60 g
    120 g
    200 g

    EN 12477 Suvirintojų pirštinės
    Standartas EN 12477 yra EN 388 ir EN 407 derinys. Suvirinimo pirštinės pateikia atsparumą smulkiems išlydyto metalo lašams, trumpalaikio poveikio konvekcinės šilumos srautui. Suvirinimo pirštinės žymėtos šiuo standartu taip pat suteikia apsaugą nuo mechaninių sužeidimų. 

    EN 374 Atsparumas cheminėms medžiagoms ir mikroorganizmams


    Standartas
    Aprašymas

    EN 374

    EN 374 pirštinių atsparumas organizmams

    Atsparumas cheminėms medžiagoms ir mikroorganizmams. Standartas nurodo, kad pirštinės pajėgios apsaugoti nuo cheminių medžiagų ir/ar mikroorganizmų. Pirštines pažymėtas šia piktograma turi lydėti 3 raidžių kodas. Šios raidės nurodo ne mažiau kaip 3 chemines medžiagas, kurių prasiskverbimo laikas ne trumpesnis kaip 30 minučių.

    EN 374-1

    en 374-1

    Nedidelis atsparumas cheminėms medžiagoms.Nedidelis atsparumas cheminėms medžiagoms arba vandeniui nepralaidžios pirštinės. Jis naudojamas, kada pirštinė nepraleidžia daugiau nei 30 min intensyvaus skverbimosi.

    EN-374-2

    en-374-2

    Atsparumas mikroorganizmas. AQL-priimtinas kokybės lygis. Kokybės tikrinimo bandymas, kurio metu nustatomas nekokybiškų pirštinių vienetų skaičius iš šimto vienetų imties.


    EN511- Atsparumas šalčiui 


    Atitikimo lygiai

    EN511- Atsparumas šalčiui A

    A. Konvekcinis šaltis (0-4). Veikimo lygis matuojamas pagal laipsnį, kuriuo pirštinių šilumos izoliacija apsaugo dėvėtoją nuo konvekcinio arba pralaidžio šalčio.

    EN511- Atsparumas šalčiui B

    B. Kontaktinis šaltis(0-4). Šis veikimo lygis rodo pirštinių apsaugos veikimą tiesioginio sąlyčio su šaltais objektais atveju

    EN511- Atsparumas šalčiui C

    C. Konvekcinis karštis (vandens prasiskverbimo bandymas)(0 – neatsparus vandeniui; 1 – atsparus vandeniui).


    Maisto pramonės normos

    Maisto pramonės normos žymėjimas

    Europos bendruomenė įvedė nuostatas maisto ir maisto pramonės industrijos valdymui. Šios nuostatos garantuoja, kad pirštinės, kurios patenka į tiesioginį kontaktą su maisto produktais, nesuyra ir nesusimaišo su maistu, kuris yra ruošiamas. Pirštinės, kurios yra paženklintos šiuo ženklu yra tinkamos naudojimui maisto pramonėje.

    EN 60903 Atsparumas elektros srovei

    Norėdami apsisaugoti nuo elektros srovės keliamo pavojaus privalote naudoti specialias pirštines. Pirštinės, kurios pagamintos ir patvirtintos pagal EN standartą 60903 yra vienintelės pirštinės, kurios turėtų būti naudojamos, kai yra rizika gauti elektros iškrovą. Norint, kad pirštinės suteiktų geriausią apsaugą, svarbu žinoti, kurio dydžio įtampos lygį jos gali atlaikyti.

    Žemiau pateiktoje lentelėje nurodytos pirštinių klasės ir jų toleruotini skirtingi įtampos lygiai. Siekiant apsisaugoti nuo elektros srovės bei nuo susidėvėjimosi ir plyšimo, pavyzdžiui aštrių kabelių, specialiai sukurta pirštinė gali būti dėvima ant EN 60903 pirštinės.


    KlasėTestuotaTinkama darbui nuo:klasėTetuota:Tinkama darbui nuo:
    002500V500V220 000V17 000V
    05000V1000V330 000V26 500V

    1

    7000V7000V440 000V36 000V

    EN 10819 Atsparumas vibracijai

    Standartas patvirtina, kad pirštinės neturi padidinti vidutiniškai stiprių dažnių (31,5Hz iki 200Hz) vibracijos. Aukšto dažnio (nuo 200Hz iki 1250Hz) pirštinės turi sumažinti vibracijos lygį 40%. 

    EN 455 Reikalavimai vienkartinėms pirštinėms naudojamoms medicinoje

    Šis standartas nustato reikalavimus vienkartinėms medicininėms pirštinėm. Standarte yra apibrėžtas nepralaidumas, dydis, stiprumas ir storis. Taip pat maksimalus lankstumas ir biologinės saugos savybės.